Installation

Duracool

 

Det går även att se klippet på youtube: http://howto.duracoolscandinavia.com

Installation

1. Skyltar finns i motorutrymmet vilken mängd som skall fyllas, fyllnadsmängden är ca 35-40% mot R134a och R12.

2. Lågtrycksporten sitter mellan kompressorn och brandväggen, bort med plastskyddet som döljer ventilen. Påfyllnadsslangen framtagen med snabbkopplingen och avstäng-ningsventilen. Vrid kranen medurs så att nålen stänger och sluter tätt i kopplingen mot burken.

3. Snabbkopplingen trycks på lågtrycksporten “Passar bara på lågtrycksporten” Manometern visar nu ett “lågt” tryck eller inget tryck alls. Bilen startas med max fläkt på AC:n. Läs av manometerns systemtryck där du ser om du behöver fylla på systemet. Kontrollera om kompressorn slår till. Stäng av bilen och koppla loss slangen från låg-trycksporten.

4. Vrid nu slangens kran moturs så att nålen ej punkterar burken oavsiktligt. Anslut slangen till burken men vrid ej kranen i detta läge. Anslut sedan snabbkopplingen till lågtrycksporten, se till att snabbkopplingen sitter fast.

5. Starta bilen med AC:n påslagen och fläkten på max. Håll burken upp och ner, vrid sedan kranen medurs så långt det går så att burken punkteras, vrid kranen åt motsatt håll, nu skall du känna att köldmedlet börjar strömma in i systemet och trycket på manometerns skala stiger. Fortsätt att fylla systemet till kompressorn startar och töm burkens innehåll. Manom-etern skall nu visa mellan 25-45 psi. Var försiktig så du inte fyller på för mycket.

6. Nu skall det blåsa kallt.

7. Stäng kranen vid burken, stäng av bilen, koppla loss snabbkopplingen, skyddshatten tillbaka. Klistermärket skall sitta påskrivet och på synlig plats.

8. Starta bilen och kör AC:n i 4-5 minuter så att köldmedlet cirkulerar i systemet. Systemet är nu laddat med Duracool/FrostyCool.

Vid användning av Seal Quick eller System Seal skall bilen köras i 25 minuter innan full effekt uppnås.

För teknisk specifikation från tillverkaren besök följande address:http://www.duracool.com/msds/msds.html

Visar 1–16 av 45 resultat

0

Din varukorg